אתיקה וחזון בהגנה עצמית – קרב מגע

קרב מגעאתיקה וחזון בהגנה עצמית וקרב מגע הם נושאים קרובים וחשובים לנו מאוד בעילית קרב מגע ואנו מקפידים עליהם ללא פשרות.

אנו מאמינים כי לפני שאתה מאמן אתה מדריך ולפני שאתה מדריך אתה חניך ולפני הכל אתה בן אדם !

כל מדריך וחניך לוחם בעילית קרב מגע, מחויב בקוד האתי המבוסס על הצהרת החניך.
הצהרת החניך הינה הצהרה מחייבת, אותה מצהיר החניך לפני שמתחיל בלימודי עילית קרב מגע ומהווה מעיין “חוזה” בינו לבין ראש השיטה וסגל מדריכיו,
להתנהגות ראויה ומכובדת על פי רוחו ודרכו של ראש השיטה מתן בוכנר.

הצהרת החניך הינה :
“אני מצהיר בזאת לשמור על הקוד האתי של הלוחם בשיטת הלחימה עילית קרב מגע.
לא אשתמש בידע אשר אלמד כנגד אדם כלשהו, אלא להגנת משפחתי, חברי ועצמי,
במקרה של סכנה אמיתית או התקפה בלתי ידועה מראש”.

” I hereby declare to keep the ethical code of the warrior in the combat method Elite Krav Maga.
I will not use the knowledge which I learn against any person, but to protect my family,
a friend and myself in the case of real danger or unforeseen attack.”

הצהרת החניך מבוססת על ההתנהגות הסבירה המצופה מהאדם הישר, אשר נמצא במצב סכנה,
חברו ומשפחתו וזאת בהתאם, לסעיפי ההגנה העצמית לחוק העונשין במדינת ישראל.

אתיקה וחזון בהגנה עצמית, קרב מגע – חזון השיטה

עילית קרב מגע הוא ארגון ישראלי בינלאומי, הדוגל בשוויון ומאמין שלכל אדם שמורה הזכות ללמוד כיצד להתגונן ללא כל הבדל דת, גזע, מין ולאום.
מטרת העל של עילית קרב מגע היא להקנות לכל ילד וילדה, נער ונערה, אישה ואיש ידע מציל חיים ואת היכולת להגן על עצמם בכל מקום שיבחרו להימצא.
גישה זו נובעת מתוך ההבנה, כי אדם אשר יודע להגן על עצמו, קיימת בו תחושת ביטחון עצמי אשר תאפשר לו, לקיים חיים מלאים מבחירה ועוצמה.
מטרת המשנה הינה להעניק כלים מנטליים – פיזיים ולהנחיל ערכים לכלל החניכים. באמצעות זו לבצע שינוי מהותי חיובי בחייהם,
והעברת המסר והערך הלאה כדרך חיים. תוך כדי מתן האפשרות לפיתוח תעסוקה וצמיחה אישית לחניכים אשר יבחרו במסלול הדרכת עילית קרב מגע,
ובכך אנו נעניק עתיד טוב יותר ואפשרות פרנסה עתידית.

בשל גישתו של מייסד השיטה, מתן בוכנר, האומרת שהאלימות כלפי נשים חייבת להיפסק.
בתוכנית הלימודים של עילית קרב מגע קיים חלק ייעודי מיוחד, להגנה עצמית לנשים, אשר פותח והותאם לסדנאות הגנה עצמית לנשים באשר הן.
על כן מטרתנו הינה להגיע ולהדריך כמה שיותר נשים, בשיטת ההגנה העצמית – עילית קרב מגע.
בכך אנו מאמינים שנוכל להלחם בתופעת האלימות כלפי נשים ובכך להציל חיים.