המדים של עילית קרב מגע

2013_demo_student.jpg

2013_demo_instructor.jpg

2013_demo_expert_instructor.jpg

DEMO_chiefinstructor.jpg