מדריך קרב מגע תהליך הכשרה

מדריך קרב מגעתהליך הכשרת מדריך קרב מגע הינו תהליך ממושך, ראשיתו מתחיל בתהליך איתור מוקפד, שכתוצאה ממנו יבחרו המועמדים הטובים ובעלי הפוטנציאל הטוב ביותר.
השלב העיקרי בתהליך הכשרת המדריך הינו קורס עוזרי המדריכים, לאחר מכן תהליך חפיפה והתנסות ממושכת הנפרשת לפעמים על תקופה בת מספר שנים.
כאשר בשלב זה עוזר המדריך מגיע לגיל הרלוונטי ונושא את הדרגה הנדרשת, כתנאי קבלה לקורס מדריכים רשמי מטעם מדינת ישראל, יחל בקורס זה.
לאחר סיומו יידרש לבצע תקופת הדרכה, בצמוד למדריך בכיר ממנו ובנוסף לכך בנוכחות ראש השיטה. בסיום תקופת הליווי והחפיפה,

יוסמך יוכר בתור מדריך קרב מגע, בתעודה פנים ארגונית למדריך עילית קרב מגע ואז יוכל להדריך ללא ליווי והשגחה.

תכני ההכשרה של מדריך קרב מגע בקורס עוזרי מדריכים

קורס עזרי המדריכים בעילית קרב מגע, הינו הקורס הפנים ארגוני המשמעותי ביותר עבור החניך המעוניין להיות מדריך קרב מגע.
זהו למעשה קורס ההדרכה המקיף בו לומד המדריך הפוטנציאלי את המקצוע ההדרכה ומתנסה בו.
קורס זה מכיל תכנים רבים, אקדמיים ולא אקדמיים ועיקר ההבדל, בינו לבין קורס המדריכים הינו שאינו תחת חוק הספורט.
הנושאים העיקריים אותם ילמדו החניכים בקורס הינם:

1. ידע ענפי: הכרת תורת הענף, היסטוריה של השיטה וההיסטוריה של אמנויות הלחימה, אתיקה, אידיאולוגיה, עקרונות מובילים.
2. מדעים : אנטומיה, פסיכולוגיה ופיזיולוגיה ברמה הבסיסית.
3. מיומנות אישית: עבודה ספציפית על סדרת תרגילים, אותם יהיו החניכים מוסמכים ללמד בהיותם עוזרי מדריכים מוסמכים.
עבודה על דגשים ספציפיים עבור כל תרגיל בנפרד ותרגולו.
4. מיומנויות הדרכהעיוני: מתודיקה עיונית, בטיחות באימונים, בניית מערך שעור, הדר”ט (הדרכה טובה).
5. מיומנויות הדרכהמעשי: תרגום מערך שיעור כתוב לשיעור מעשי, עמידה מול קהל, תרגול עבודה על סוגי חימום ספציפיים,
תרגול הדרכה מול מגוון גילאים רחב (גורים, ילדים, נוער ובוגרים).
6. בסוף התהליך יבחנו משתתפי הקורס במבחן מעשי ומבחן עיוני: מבחן עיוני על עקרונות ההדרכה ובניית מערך שיעור,
דגשים עיקריים בהעברת חימום, היסטוריה של השיטה ואמנויות הלחימה האחרות, עקרונות השיטה,
אידיאולוגיה וערכים ובסוף יקיימו מבחן מסכם במיומנויות הדרכה מעשית.

תהליך החפיפה וחשיפה מדריך קרב מגע לסוגי אוכלוסיית מתאמנים מגוונת

לכל אדם שמורה הזכות להגן על עצמו וללמוד כיצד לעשות זאת. מכאן נגזר כי מדריך עילית קרב מגע,
צריך לדעת להדריך ולהתאים את עצמו למגוון רחב של קהלי יעד ואוכלוסיות.
הקשת הרחבה של מגוון האוכלוסיות, מחייבת את מדריכי עילית קרב מגע להכיר את המנהגים, הכללים וצורת ההתנהגות של כל מגזר ומגזר.
על מנת שיוכלו להעביר את ההדרכות בצורה הטובה ביותר, מבלי לפגוע ברגשות בשל הבדלי תרבויות.
אנו נתקלים במספר קהלי יעד שאנו שמים דגש מיוחד בעבודה איתם, בשל רגישות דתית, תרבותית ונפשית.
קהל נשים ונערות יהודיות דתיות, חרדיות / נשים ונערות מוסלמיות דתיות: שמירת נגיעה, הדרכה על ידי אישה בלבד או גבר עם היתר רבני ייעודי לקהל זה,
שמירה על השפה בצורה מוקפדת אף יותר.

מדריך קרב מגעהדרכת קרב מגע לנשים ונערות בסיכון

קהל נערות ונשים אשר חוו פגיעה מינית: רגישות מוגברת, הימנעות מהדגמה ושימוש בדוגמאות העלולות להפעיל “טריגר”.

הדרכת קרב מגע לילדים ונוער

קהל ילדים צעירים: יש להקפיד על תכנים המותאמים לגיל המשתתפים, תפיסת המציאות וההפנמה של השימוש בכוח למטרת הגנה עצמית בלבד.
קהל ילדים ונוער בעלי מוגבלויות: עבודה עם ילדים הנמצאים על ספקטרום האוטיזם או הלוקים ברמות פיגור מוגדרות,
או בעלי מומים הפוגעים בחושיהם או ביכולת תנועתם דורשת הקפדה מיוחדת.

על מדריך קרב מגע להקפיד בדייקנות על התכנים המועברים, צורת העברת המסרים, עידוד ותמיכה מוגברים,
התאמה טכנית של חומר לימודי למסוגלות המעשית של אותם חניכים. הבנה כי גם כוונה והשתדלות הינם בבחינת הצלחה, כאשר מדובר בקהל שכזה.

הדרכת קרב מגע לנוער בסיכון

קהל נוער בסיכון: נדרשת עבודה מתמדת בנושא סובלימציה (עידון) והחדרת ערכים למניעת אלימות באופן מתמיד.
קהל עובדים במקומות עבודה: קיום הדרכות לעובדים במקומות עבודה דורשת סבלנות רבה, קור רוח והבנה כי לא כולם רוצים להשתתף,
אך מחויבים לעשות כן על פי הוראה ניהולית גבוהה.
כמו כן, תרגול במקומות עבודה יהיה מעודן עם מזעור סיכוי לפגיעות מעבר לנדרש בסטנדרט.
כל מדריך ומדריכת עילית קרב מגע, יעברו במהלך פעילותם כמדריכים הסמכות, סדנאות והדרכות על ידי גורמים מוסמכים בתחומים השונים,
אשר יכינו אותם לביצוע עבודתם מול קהל האוכלוסיות המגוון בצורה הטובה ביותר.

בשלבים הראשונים, יצטרפו המדריכים למאמן הראשי או למדריך בכיר אחר המוסמך לביצוע הדרכות אלו, ויספגו ידע וילמדו את צורת העבודה המגוונת.
לאחר תקופה בה היה המדריך תחת הגדרת “חונכות” תינתן לו ההזדמנות להדריך קהלים אלו, כאשר יפקח עליו מדריך בכיר מוסמך או המאמן הראשי.
לאחר תקופה של מספר הדרכות, בהן נראה מעל לכל ספק כי המדריך מסוגל לקיים את הפעילות ללא ליווי ופיקוח,
יוסמך ע”י ראש השיטה לעשות כן ויחל בפעילות רציפה.

הכנת עוזר מדריך קרב מגע לקורס מדריכים

קורס מדריכי אמנויות לחימה בסיס (מדריכי קרב מגע) הינו הקורס החשוב ביותר בענף. משום שהוא הקורס היחידי המסמיך חניך להיות מדריך על פי חוק,
ולא לפי תקנון פנים ארגוני של שיטה זו או אחרת, כגון קורסי מאמנים בענפים הלא מוכרים, עוזרי מדריכים ועוד…
תהליך ההכנה לקורס המדריכים מתחיל למעשה ביום בו החניך מתחיל את קורס עוזרי המדריכים שלו.
מהיום הראשון בו סיים החניך את קורס עוזרי המדריכים, הוא מתחיל בתהליכי חפיפה והתנסות ממושכים.
תהליכי החפיפה וההתנסות כוללים: סיוע בהעברת שיעורים, חימומים, מסייע לשלב חניכים חדשים בקבוצה,
נרתם למאמץ הסגל בהשלטת משמעת וסדר. למעשה לוקח חלק פעיל בתחום ההדרכה אך תחת פיקוח, בקרה ומשובים קבועים.
במהלך התקופה שבין קורס עוזרי המדריכים וקורס המדריכים (קצרה כארוכה), יכין החניך מספר רב של מערכי שיעור.
ילמד ללא הפסקה את “ספר הקסמים של עילית קרב מגע”.
“ספר הקסמים של עילית קרב מגע” הינו מאגר שיטות ורעיונות בלתי שגרתיים, לביצוע הדרכות והפעלות לכלל הגילאים,
שנאספו על ידי סגל ההדרכה במהלך השנים וקובצו יחדיו למאגר אחיד מאורגן.

מדריך קרב מגע – עצמאי בשטח

לאחר שתתקבל החלטה על ידי מדריכיו והמאמן הראשי כי החניך ראוי להשתתף בקורס המדריכים, הוא יתחיל לקיים הדרכות “עצמאיות”.
כלומר, במהלך ההדרכות ה”עצמאיות” שיקיים העוזר מדריך המועמד להדרכה, יוביל שיעור לבד מתחילתו ועד סופו מבלי לקבל אישורים והנחיות מהסגל.
אך סגל ההדרכה יבחן וימשב אותו על כל פעולותיו.

הפעולות הללו יעשו מספר פעמים, על מנת להכין את החניך לקורס מבחינת יכולות ההדרכה והן מבחינה נפשית.
זאת על מנת להביא את המועמד למצב בו הוא יעבור בצורה הטובה ביותר את קורס המדריכים החשוב.