ערכי עילית קרב מגע

ערכי עילית קרב מגעערכי עילית קרב מגע הם הבסיס והקוד המוסרי לפיו אנו פועלים ומחנכים דור אחרי דור בעילית קרב מגע

ערכי עילית קרב מגע – ערכי המדריך

מדריכי עילית קרב מגע הינם השגרירים של הארגון בארץ ובעולם. בין אם הם במהלך האימונים או בין אם הם בהתנהלות היומיומית שלהם,
מחוץ למזרן האימונים בהתאם לערכי עילית קרב מגע.

המדריך הינו דמות לחיקוי המהווה דוגמה אישית ואף דמות נערצת בקרב החניכים,
על כן עליו לקיים אורח חיים התואם את ערכי המדריך של עילית קרב מגע.
הערכים הבולטים שאנו מנחילים לחניכים, לוחמים ולמדריכים הינם הזכות להגנה עצמית, כבוד האדם,
רעות, הערכה עצמית, דוגמה אישית ומיצוי פוטנציאל אישי.

הזכות להגנה עצמית: מדריך עילית קרב מגע יעניק ידע בדמות הגנה עצמית לכל אדם אשר חפץ ללמוד כיצד להגן על עצמו ללא הבדל דת, גזע, מין ולאום
וזאת בהינתן ואותו אדם מקבל על עצמו את ערכי הארגון ומכבד את סמליו.

כבוד האדם: מדריך עילית קרב מגע ינהג כלפי כל אדם באשר הוא, בצורה מכבדת והולמת בהתאם לכללי המוסר והמצפון.
רעות: מדריך עילית קרב מגע יהווה אח גדול, חבר אמת ואוזן קשבת לכלל חניכיו ויתר עמיתיו.
דוגמה אישית: מדריך עילית קרב מגע יהווה דוגמה אישית לכלל חניכיו, עמיתיו, ייתר מכריו ולכל אדם אותו יפגוש.
על המדריך לשאוף לשלמות האופי ושיפור מתמיד של עצמו בכל הרבדים.
על המדריך להפגין איפוק, קור רוח, שאיפה מתמדת להתרחקות מהתנהגות אלימה ולדבר בשפה רהוטה ומכבדת.

בשל העובדה שמדריך עילית קרב מגע עונד את סמל עילית קרב מגע ודגל מדינת ישראל, עליו להתנהג למופת ובאופן המכבד את הארגון והמדינה אותם הוא מייצג.

ערכי עילית קרב מגע – ערכי החניך הלוחם

חניכי עילית קרב מגע הינם השגרירים של הארגון בין אם הם במהלך האימונים,
או בין אם הם במהלך ההתנהלות היומיומית שלהם מחוץ למזרן האימונים.

ערכיו ואופיו של החניך הלוחם נמצאים תחת ביקורת מתמדת על – ידי הסובבים אותו ועל כן עליו להתנהג,
בהתאם לערכים המצופים מחניך הלוחם בעילית קרב מגע.
הערכים הבולטים שאנו מנחילים לחניכים לוחמים ולמדריכים הינם:
הזכות להגנה עצמית, כבוד האדם, רעות, הערכה עצמית, דוגמה אישית ומיצוי פוטנציאל אישי.
הזכות להגנה עצמית: על החניך בעילית קרב מגע לאפשר לכל אדם אשר חפץ ללמוד הגנה עצמית, מקבל עליו את ערכי הארגון.
לעשות זאת ללא כל פגיעה בזכותו בשל הבדלי דת, גזע, מין ולאום.
כבוד האדם: חניך עילית קרב מגע, ינהג כלפי כל אדם באשר הוא בצורה מכבדת והולמת בהתאם לכללי המוסר והמצפון.
רעות: חניך עילית קרב מגע, יהווה חבר אמת ואוזן קשבת לכלל החניכים ויתר עמיתיו.
דוגמה אישית: חניך עילית קרב מגע, יהווה דוגמה אישית לכלל חבריו, עמיתיו, ייתר מכריו ולכל אדם אותו יפגוש.
על החניך לשאוף לשלמות האופי ושיפור מתמיד של עצמו בכל הרבדים.
על החניך להפגין איפוק, קור רוח, שאיפה מתמדת להתרחקות מהתנהגות אלימה ולדבר בשפה רהוטה ומכבדת.
בשל העובדה שחניך עילית קרב מגע עונד את סמל עילית קרב מגע ודגל מדינת ישראל עליו להתנהג למופת באופן המכבד את הארגון והמדינה אותם הוא מייצג.

ערכי עילית קרב מגע – הקניית הערכים למדריכים

סגל ההדרכה הבכיר של עילית קרב מגע, בראשותו של המאמן הראשי מתן בוכנר,
מאמינים כי על מנת לטפח דור עתיד איכותי של חניכים לוחמים ומדריכים, יש להשקיע ולטפח את המדריכים, הם דור העתיד.

טרם הפיכתו של החניך הלוחם למדריך, הוא סופג ערכים ותכני איכות כחניך ממדריכיו בין אם במהלך האימונים ובין אם בשעות שמעבר לאימונים,
במפגשים אישיים עם מדריכיו.

שנים של הקניית ערכים עקבית, הופכת את הערך המוקנה לחלק בלתי נפרד מההתנהלות היומית של המדריך.
הקניית הערכים למדריך נעשית באופן ייעודי באימוני הסגל אותם הוא חייב לפקוד, בנוסף לכך בכל רגע נתון שהוא בנוכחות איש סגל בכיר ממנו,
בין אם בפעילות אימונית או מפגש אישי.

הערכים המוקנים למדריך ונדרשים ממנו על פי קוד ההתנהגות של מדריך בעילית קרב מגע הם: כבוד האדם, רעות,
דוגמה אישית ומיצוי פוטנציאל אישי בכל המובנים, ציות מוחלט לחוקי המדינה הריבונית אליה הוא שייך כתושב ומתן כבוד נדרש לסמליה ומנהגיה.

ערכי עילית קרב מגע – הקניית הערכים לחניכים

השאיפה של עילית קרב מגע היא, להביא כל חניך לוחם למקום של מצוינות, בין אם זה מצוינות בעשייה ובין אם זו מצוינות ערכית.
בראייתנו, מצוינות בעשייה נובעת כתוצאה ישירה של מצוינות ערכית בכל הרבדים, לכן החניך לוחם ייחשף במהלך כל תקופת האימונים למסרים ערכיים,

התואמים את רוח הארגון וזאת על מנת להרגיל אותו למסר מסוים ולצורת התנהגות וחשיבה אשר אנו כארגון מצפים ממנו כחניך וכאזרח במדינה.
שנים של הקניית ערכים עקבית הופכת את הערך המוקנה לחלק בלתי נפרד מההתנהלות היומית של החניך לוחם.

הערכים המוקנים לחניך לוחם ונדרשים ממנו על פי קוד ההתנהגות של החניך בעילית קרב מגע הם:
כבוד האדם, רעות, דוגמה אישית ומיצוי פוטנציאל אישי בכל המובנים. ציות מוחלט לחוקי המדינה הריבונית אליה הוא שייך כתושב ומתן כבוד נדרש לסמליה ומנהגיה.