קרב מגע ישראלי

הארגון עילית קרב מגע הוקם בשנת 2012 לאור ריבוי הצרכים לחיזוק הביטחון הלאומי והאישי של תושבי ישראל.

צוות ההדרכה של עילית קרב מגע , שם לו למטרה לייעל ולחזק את ביטחונם האישי ומקצועיותם של אנשי האבטחה האזרחית , לשפר את יכולת ההתגוננות והתגובה של האזרחים  ברחוב, גברים ונשים. מטרה נוספת , לסייע ולייעץ לגופים ביטחוניים בתחום קרב פנים מול פנים, במצבים שונים עם נשק כנגד נשק וללא נשק כנגד נשק.

האימונים מועברים על ידי מתן בוכנר , מומחה בכיר בינלאומי בקרב מגע וראש שיטת הלחימה עילית קרב מגע. מתן בוכנר הינו מאמן בכיר מוסמך בקרב מגע ובקיא בשיטות לחימה שונות מן המזרח ומן המערב.

בנוסף למאמן הראשי, מתן בוכנר , ישנו צוות מדריכי עילית בוגרי מכון ווינגייט ומכללת אוהלו וגופים נוספים המאושרים על ידי משרד התרבות והספורט.

כמו כן השימוש במונח “עילית” ובסמל של ה”עיט” נובעים מהמשפט שמנחיל ראש שיטת עילית , מתן בוכנר ” הלוחם שבי הוא כמו העיט העף בשמיים – רואה את הקרב מנקודת מבט עילית”