הודעות לחניכים

קבצים וטפסים להורדה - טופס הצטרפות לשיטת עילית קרב מגע- הורד כאן

מחנה אימונים בעילית קרב מגע יערך השנה בתאריך : 21-2-2014
תחרות עם פרסים
מבחני דרגה יערכו בסוף המחנה

קורס מדריכים ייערך בקיץ *** הרשמה ותשלום מול המאמן ***