הדרגות של עילית קרב מגע

ranks1-he_1.jpg

 

ranks2-he_1.jpg

ranks_comp.jpg