קורס מאבטחי מועדונים

בקורס מאבטחי מועדונים אנו מלמדים ומאמנים את החניכים בעבודת אבטחה נקייה כנגד גורם בעייתי אחד או כנגד ריבוי גורמים בעייתיים.

החניכים עוברים סדנאות ואימוני קהל והשתלטות על גורמים בעייתיים ללא פגיעה פיסית בתוקף , במאבטח ובקהל.

החניכים ילמדו כיצד להתמודד נכון מול איומי סכין , צוואר בקבוק , תקיפות במקלות ובמוטות וגם כנגד איומי אקדח.

במהלך הקורס יתנסו החניכים במיקרי קיצון המוכרים במשטרת ישראל.

קורס הקרב מגע למאבטחי מועדונים כולל חלק עיוני הנוגע בתחום הכרת החוק ומגבלותיו בהקשר לאבטחה במועדונים ושימוש בכוח פיסי לצורף שמירה על הסדר ושלום הציבור.